Zámek Uherčice

Renesanční zámek s rozsáhlým okolním areálem, který vznikl na místů původní gotické tvrze z 15. století.

Vlivem žalostných poválečných osudů spočívajících v nevhodném využívání a bezohledném přístupu státu k této významné kulturní památce (státní statek, vojsko) se zámek v 80. letech 20. století ocitl na pokraji hrozícího zániku. Přechodem pod správu Památkového ústavu v Brně roku 1995 byl rehabilitován. V r. 1996 byla zahájena komplexní památková obnova a téhož roku v létě byla část interiérů poprvé zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníci tak mají od té doby možnost, u nás zatím poměrně ojedinělou, zhodnotit míru devastace a současně nahlížet do procesu památkové obnovy historického objektu.

Oficiální stránky zámku: http://www.zamek-uhercice.cz